Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Hexagon – Köpläge?
01.07.2022

Hexagon – Köpläge?

Framgångsbolaget Hexagon med kanske börsens bästa VD (Ola Rollén) har fått se sitt börsvärde tappa ca 25% hittills i år.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Bactiguard Holding vädrar morgonluft
30.06.2022

Bactiguard Holding vädrar morgonluft

När vi sist kikade på Bactiguard Holding i april 2021, var rubriken ”Nosar på ATH”.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1963 (26 juni 2022)

BACTI B | Mid Cap | 110,60 kr | NEUTRAL

Senaste ATH-notering var vid det laget den på 198,50 kr från i juli 2020. Mycket riktigt nådde aktien också en ny, något högre rekordnotering på 209 kr endast en dryg månad efter analysen, i maj månad förra året. I vår bedömning ställde vi oss dock för andra gången på kort tid neutrala till aktien som vid analystillfället kostade 193,40 kr.

Tittar vi på utvecklingen sedan den nya ATH-noteringen är det dock en oavbruten utförslöpa, vars lägsta punkt hittills är strax under 80 kr i maj i år. Uppgången sedan dess kan troligen till stor del tillskrivas insynsköp under såväl maj som juni månad. I veckan som gick nådde aktien som bäst dryga 124 kr innan en rekyl ned till dryga 110 kr avslutade veckan. Ingen dålig rekyl i nedtrenden. Är det en första signal om kommande trendbrott och vändning uppåt?

Efter stark tillväxt och ett kraftigt resultatlyft 2019, blev det ett visst intäktstapp och mycket kraftig resultatförsämring 2020. 2021 bjöd sedan på ett liknande intäktstapp och samtidigt ytterligare kraftig resultatförsämring. Rapporten för Q1 i år blev dock ett fall framåt, i alla fall intäktsmässigt och insynspersoner alltså har varit på köpjakt.

Kvartalet gav intäkter på 55,2 Mkr (41,8), dvs en ökning med 32% eller 23 justerat för valuta. Ett välkommet lyft där Licensintäkter stod för lejonparten av ökningen med ett lyft från 25,8 Mkr till 33,6 Mkr medan Nya licensintäkter ökade procentuellt mest från 0,6 Mkr till 2,8 Mkr. Försäljning av BIP-produkter ökade från 13,0 Mkr till 15,4 Mkr och Övriga intäkter steg från 2,4 Mkr till 3,4 Mkr. EBITDA-resultatet för kvartalet tappade emellertid till -4,0 Mkr (1,9) medan rörelseresultatet minskade till -16,6 Mkr (-9,7). Nettoresultatet slutade på -16,5 Mkr (-10,5), motsvarande -0,47 kr per aktie (-0,32). Kassaflödet från löpande verksamheten kom in på -11,9 Mkr (-0,9).

Likvida medel uppgick till 202,3 Mkr mot 217,6 Mkr vid årsskiftet. Omsättningstillgångarna summerade totalt till 319,0 Mkr mot 320,3 Mkr vid årsskiftet, medan kortfristiga skulder uppgick till 75,0 Mkr mot 62,2 Mkr vid årsskiftet. Långfristiga skulder var 239,7 Mkr, att jämföra med årsskiftets 245,6 Mkr. Soliditeten låg på 63%, något ned från 64% vid årsskiftet. Nettoskulden ökade en aning till 42,9 Mkr från 30,4 Mkr vid årsskiftet. Bactiguard har en kreditfacilitet i SEB med löptid till december 2024. Det totala utestående beloppet uppgick den 31 december 2021 till 170,9 Mkr (170,9). Vid utgången av Q1 var samtidigt 0,0 Mkr (14,4) av checkkrediten på 30,0 Mkr (45,0) utnyttjad.

Bactiguard har sedan analysen i april förra året ännu inte lyckats växla upp tillväxten så som vi såg i den mer långsiktiga kristallkulan. Q1 var dock ett trevligt fall framåt och där syntes även begynnande effekter av att pandemin börjat släppa det järngrepp som påverkat den normala sjukvården världen över. Detta är positivt och kan komma att förstärkas framöver om pandemin inte blossar upp igen. Samtidigt fortsätter bolagets oförtrutna arbete på alla fronter vare sig det gäller egna produkter eller licensverksamheten. Det kostar på och betydande vinster ligger i nuläget sannolikt en bra bit in i framtiden. Men den finansiella ställningen är stark liksom ägarsidan och bolaget har gott om manöverutrymme för att framtidssatsa.

I nuläget är emellertid värderingsklimatet för tillväxtcase som ännu bränner rejält med kapital mycket långt ifrån så bra som tidigare i och med kraftigt höjda räntor och riskpremier, samtidigt som utsikterna för världskonjunkturen drastiskt försämrats. Med andra ord är ATH-nivåerna med rätta avlägsna i aktien och den stora frågan är egentligen om det var kursbotten vi såg i maj? Q1-rapporten i kombination med vägvisande insynsköp talar för det.

Den dag bolaget kan visa upp stadigvarande hög tillväxt och på allvar närmar sig positiva siffror för resultat och kassaflöde, är värderingen sannolikt markant högre än idag. I nuläget förhåller vi oss dock neutrala till aktien med en riktkurs på 120 kr. Blir det inte mer aktivitet på nyhetsfronten den närmaste tiden bör det finnas chans till lite bättre köplägen framöver. För den långsiktige är aktien väl värd att bevaka. Det kommer även vi göra.

Bactiguard analysgraf

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Annons
Veckans affärscase - Lundin Gold
29.06.2022

Veckans affärscase - Lundin Gold

Lundin Gold är en av få aktier som fortfarande handlas i en positiv trend. Tittar man i ett perspektiv på 2 år har dock aktien inte lyckats göra några större framsteg då ett riktigt tufft motståndsområde möter omkring 87,5 – 90 kronor.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1963 (26 juni 2022)

Den positiva trend som råder bekräftas först vid ett utbrott förbi 87,5 – 90 kronor. Detta skulle öppna upp för ett rejält positivt kursscenario där Lundin Gold i nästa steg etablerar sig ovanför tresiffriga kursnoteringar. För ett positivt kursscenario är det alltså 87,5 – 90 kronor vi håller under bevakning.

20220623 LUG

Viktigaste stödet utgör långa trendindikatorn omkring 77 – 77,2 kronor. Skulle Lundin Gold etablera sig lägre än så, är det inte alls omöjligt att bottennivåer ner mot 63 – 65 kronor ska testas igen. Nedsidan är med andra ord tydlig vid en trendvändning.

Just nu har vi en positiv trend i Lundin Gold och vårt bet blir därmed att utbrott kommer att ske uppåt vilket också bör kunna locka in ytterligare köpflöden i aktien. Lundin Gold är därmed väl värd att bevaka.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Kopparbergs – Kunglig cider
28.06.2022

Kopparbergs – Kunglig cider

Tidigare i år tilldelades cider- och ölbryggarens vd Peter Bronsman H.M. Konungens Medalj i 8:e storleken Serafimerordens band med motiveringen ”för betydande insatser inom svenskt näringsliv”.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Sun4Energy – Solbranschen i medvind
27.06.2022

Sun4Energy – Solbranschen i medvind

Få investeringsteman ligger så nära till hands just nu som förnyelsebara energikällor.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Beijer Group - Fortsatt goda förutsättningar
23.06.2022

Beijer Group - Fortsatt goda förutsättningar

Efter ett tufft 2020 med pandemi och ett svagt ekonomiskt utfall tog vi ifjol med automations- och nätverksföretaget Beijer Group i vårt årligen återkommande Vinnarnummer som listar aktier med högre risk som vi tror kan få en renässans under det kommande året, och därmed bli vinnare relativt börsen som helhet.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Vi öppnade position i Hexatronic
23.06.2022

Vi öppnade position i Hexatronic

I maj gjorde vi en lyckad affär i Hexatronic och de senaste dagarnas säljtryck ger oss möjlighet att igen testa lyckan i aktien.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Snabb rekyl i Lundin Energy
23.06.2022

Snabb rekyl i Lundin Energy

Fallande oljepris har lockat in snabba säljflöden i Lundin Energy. Igår backade aktien med över 7 procent och stängde på 406,5 kronor.

Först publicerad i Stockpicker Swing Trader (23 juni 2022)

Tidigare rekyler ner mot 200 perioders medelvärde har gett bra köplägen och det är inte alls omöjligt att ett nytt köpläge infinner sig inom kort. Senast vid långa trendindikatorn (376,8 kronor) vill vi se en vändning för att inte trenden ska hotas.

20220623 lune

I ett större perspektiv är nivåer upp mot 500 kr nästa mål om köparna tänker hålla kvar Lundin Energy i en positiv trend. Först och främst gäller det dock att se var rekylen möter köpare. Observera att aktien handlas exklusive rätt till utdelning idag.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Större rekyl uppåt på gång i Stillfront?
23.06.2022

Större rekyl uppåt på gång i Stillfront?

I ett dagsperspektiv är det inte någon tvekan om att trenden är negativ i Stillfront men i ett kortare perspektiv ser det faktiskt ut som att köparna försöker få till en uppgångsfas.

Först publicerad i Stockpicker Swing Trader (23 juni 2022)

Vi ser hur en konsolideringsformation bildats i grafen ovan och motståndet i formationen passeras under torsdagen. Prisobjektivet sträcker sig mot cirka 30 kronor. Det finns alltså gott om rekylpotential om köparna håller kvar övertaget.

20220623em sf

Kortsiktigt ser vi området vid 21,5 - 22 kronor som viktigaste stödet. Fallerar detta lär säljarna ta tillbaka sitt kommando och då lär nedgångsfasen också hålla i sig. Stillfront är väl värd att bevaka efter dagens utbrott.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Veckan i backspegeln… v24
22.06.2022

Veckan i backspegeln… v24

Baisse… Det är ännu en minst sagt volatil och summa summarum riktigt trist börsvecka vi har bakom oss.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början